Nusterweg 70 - 6136 KV Sittard
0031 46 451 37 81
administratie@wilwy.nl

 • NL
 • BE
 • DE
EN 1090-3 Gecertificeerd

Groene Energie

Wind, wat doe je er mee in Limburg?

Wind wordt door ons omgezet in groene energie. Groene energie door wind in LIMBURG omgezet door onze kleine windturbines. We hebben diverse oplossingen die voor burgers, scholen, bedrijven en grootgrondbezitters interessant zijn.

Voor scholen hebben we een uitgebreid leerpakket. Van basisschool tot en met HBO. Voor de groot grondbezitter zoals Provincie, Gemeenten, Boeren en Bedrijven hebben wij een oplossing van een Windpark met kleine windturbines waaruit een goed rendement uit voortkomt. 

Gezien de vermindering van boerenbedrijven is een oplossing van een renderend Windpark een mogelijkheid. Hetgeen maatschappelijk en landschappelijk aanvaardbaar kan zijn.

INFO AANVRAGEN?

WindparkWindpark3 

Onderwijs

Voor het onderwijs hebben wij een module ontwikkeld om leerlingen en docenten kennis te laten
maken met de duurzame energie gegenereerd uit Windkracht en Zonnestraling.

 • We leveren een kleine windturbine in een doos en een drietal zonnepanelen en de benodigde montageonderdelen.
 • Elk onderdeel wordt benoemd en er bij uitgelegd waarvoor die nodig is.
 • Samen met de leerlingen en docent wordt de windturbine geassembleerd.
 • Als de EnergyBall klaar is krijgt ie een naam die door de leerlingen is bedacht. Deze komt op de staart van de EnergyBall.
 • De EnergyBall wordt met begeleiding op dak of op een paal bij het gebouw geïnstalleerd.
 • Daarna worden de zonnepanelen onder begeleiding door de docent en leerlingen geplaatst.
 • Na de plaatsing op een plek die de leerlingen aan de hand van de windsterkte en zonstand hebben bepaald worden de kabels verbonden met een omvormer (van gelijkstroom naar wisselstroom).
 • Daarna wordt er gekoppeld aan een speciaal ontwikkelde data-unit waarin de verschillende gegevens over het binnenhalen van de groene energie worden verwerkt.
 • Zo wordt zichtbaar wat de windsterkte en zonkracht was per dag en hoeveel je hebt binnengehaald aan windenergie en zonne-energie en wat het dan betekende voor de CO2 vermindering.
 • Via een automatische data-overdracht kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan computers, tablets of smartphones.
 • De leerlingen krijgen afhankelijk van schoolniveau les over de apparaten het gebruik ervan en de rekenmethodes die worden toegepast. Als laatste wordt via een stekker op het elektriciteitsnet van de school aangesloten, zodat de ingewonnen groene energie door het schoolgebouw kan worden gebruikt en het financieel voordeel door de leerlingen kan worden uitgerekend.

INFORMATIE AANVRAGEN

      Turbine1           Results1

Windenergie